Ladingnetten en Ladingzekering

Ladingzekering (wetgeving rondom afvallende lading) is en blijft een belangrijk onderwerp waar 
alle aanhangwagengebruikers steeds weer mee te maken krijgen. Per 1 januari 2014 wijzigt de
regelgeving omtrent ladingzekering en gaat de Nederlandse politie extra controleren op het vast
zetten van ladingen en daarom besteedden wij graag even de aandacht aan het juist vastzetten
hiervan. Veiligheid en zekerheid staan altijd voorop!

Onjuist gezekerde lading veroorzaakt onveilige situaties: het rijden over slecht wegdek en onder
slechte weerstomstandigheden, uitwijkmanoeuvres of een noodstop zijn zaken waarmee iedereen
te maken kan krijgen. Wanneer de lading onder deze omstandigheden niet goed gezekerd is,
kan dit leiden tot schade of verlies van lading, of nog erger: letselschade!

“Artikel 5.18 6
De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties,
waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het
voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig in gevaar kunnen brengen.”

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Graag nodigen wij u uit om langs te komen in Kortenhoef voor een nadere kennismaking. De koffie staat voor u klaar!